20Març2023

Ajut a la contractació de persones amb discapacitat, en situació de risc d'exclusió o beneficiàries de la renda garantida

L’ajut a la contractació de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2018.
L’import de l’ajut és el 50% del SMI vigent. La quantia de l'ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l'any 2018 s'estableix en 5.151 euros. En el cas que la durada sigui menor l’import de l’ajut s'ha d'ajustar proporcionalment a la durada del contracte.

 

  • Són beneficiàries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Podeu tramitar la sol·licitud a través de :

http://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat

  • El termini de presentació finalitza l’11 d’octubre de 2018

 

 Més informació

 

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.