02Febrer2023

El Consell Comarcal del Pallars Jussà renova l’estructura de govern

La nova Junta de Govern la formaran el President i els dos Vicepresidents – al capdavant de les dues àrees de gestió i funcionament del Consell com són l’Àrea General d’Administració i Desenvolupament i l’Àrea de Comunicació i Serveis a les persones- i quatre alcaldes.

El ple del Consell Comarcal dona llum verda a l’estructura organitzativa i als diferents òrgans de govern que regiran la nova legislatura i aprova els canvis pel que respecta a la periodicitat de reunió dels diferents òrgans amb l’objectiu de definir i coordinar les competències, polítiques i serveis.

Així doncs, la nova junta de Govern està formada pel president Josep Maria Mullol, el vicepresident primer, Antoni Flores, el vicepresident segon, Martí Cardona, i els alcaldes dels municipis de Sarroca de Bellera, Llimiana, la Torre de Capdella i Sant Esteve de la Sarga, Josep R. Lloret, Josep Terré, Josep M. Dalmau i Jordi Navarra respectivament.

Pel que respecta a les Vicepresidències i al funcionament dels diferents serveis a la ciutadania, Antoni Flores, vicepresident primer, serà l’encarregat de gestionar l’Àrea General d’Administració i Desenvolupament i Martí Cardona, vicepresident segon, coordinarà l’Àrea General de Comunicació i Serveis a les Persones, ambdós podran comptar amb la col·laboració dels diferents consellers en la resolució de temàtiques puntuals.

En el marc  de  l’Àrea General d’Administració i Desenvolupament s’hi engloba l’administració de diferents serveis tècnics, Hisenda, Recursos Humans, Promoció Comarcal i Econòmica, Participació ciutadana, Obres, Turisme, Joventut, Cultura i Esports, i en l’àmbit de l’Àrea General de Comunicació i Serveis a les Persones,  inclou els serveis d’ Ensenyament – transport escolar i menjadors- Salut, Serveis Socials, Dona, Immigració, Habitatge, Consum, Residus i transport de viatgers.

Així mateix pel que fa a les retribucions dels càrrecs electes, s’hi destinaran   un 9% menys de recursos econòmics. D’aquesta manera, el vicepresident primer, que tindrà dedicació exclusiva al Consell Comarcal,  percebrà 37.000€ bruts l’any i el vicepresident segon,  amb dedicació parcial,  percebrà 20.408,00€ bruts anuals.  El President i  la resta de Consellers,  percebran indemnització en funció de les reunions i òrgans de govern dels quals forma part.

Entre altres temes a tractar en l’ordre del dia,  i amb la voluntat d’apostar per la conciliació de la vida familiar i laboral, s’han modificat els horaris de les reunions dels diferents òrgans executius, que es celebraran en horari de matí principalment i de les sessions informatives a les 18h en comptes de les 20h com fins ara.

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.